kolumbia.info
wakacje Kolumbia- Tanie hostele- Przewodniki i mapy- Konsulaty- Wakacje- O kraju- Kontakt- -
-

Informacje konsularne.

KOLUMBIA
(Republika Kolumbii)
Stolica: Bogota
Waluta: peso kolumbijskie (COP), 1 COP = 100 centavos;
1 USD = ok. 2260 COP; 1 EUR = ok. 2730 COP
Język urzędowy: hiszpański

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE 15 kwietnia 2001 r. wprowadzono obowiązek wizowy dla obywateli polskich udających się do Kolumbii. Aby uzyskać wizę, należy wypełnić formularz dostępny we wszystkich urzędach konsularnych tego kraju, a także przedłożyć paszport (ważny co najmniej przez 3 miesiące, w dobrym stanie technicznym), 3 fotografie o wymiarach 3 cm x 3 cm (na jasnym tle) i inne wymagane dokumenty. W przypadku wiz turystycznych jest to m.in. rezerwacja biletu lotniczego. Należy również udokumentować posiadanie środków (gotówka lub karty płatnicze) na pokrycie kosztów pobytu (ok. 40 USD na dzień). Aplikując o wizę umożliwiającą podjęcie pracy zarobkowej, należy przedstawić formalne zaproszenie od przyszłego pracodawcy, potwierdzone notarialnie oraz zalegalizowane przez kolumbijskie MSZ, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe. W uzasadnionych przypadkach konsulaty mogą zażądać poświadczonej przez odpowiednie władze kolumbijskie dokumentacji dotyczącej stanu finansowego pracodawcy oraz wyciągu z rejestru podmiotów gospodarczych. Wiza z pozwoleniem na pracę może być udzielona na okres nie dłuższy niż 2 lata i może zostać anulowana, jeżeli obcokrajowiec opuści Kolumbię na więcej niż 180 dni. Do wniosku o wizę zezwalającą na pobyt czasowy lub stały należy dołączyć zalegalizowane odpisy aktów urodzenia lub małżeństwa oraz zaświadczenie o niekaralności. Dokumenty te są ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia. O wizy tego typu można aplikować wyłącznie w przedstawicielstwach zagranicznych Kolumbii. Dają one możliwość wielokrotnego wjazdu do Kolumbii i pobytu na jej terenie przez co najmniej 2 lata. Obywatele polscy zamierzający podjąć naukę w Kolumbii do wniosku wizowego powinni dołączyć dokumenty z placówki dydaktycznej, w której planują podjąć nauczanie. Cena wizy zależy od jej rodzaju (wiza turystyczna - ok. 35 USD, wiza z pozwoleniem na pracę - od 180 do 200 USD). W przypadku odmowy wydania wizy wnioskodawca ma prawo ubiegać się o nią ponownie po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty otrzymania ostatniej decyzji. Obcokrajowcy przebywający na terenie Kolumbii na podstawie ważnych wiz mogą ubiegać się o ich przedłużenie na 30 dni przed upływem terminu ważności. Należy wówczas skontaktować się z Wydziałem ds. Wiz MSZ w Bogocie (Calle 13 nr 93 - 68). W określonych przypadkach od wnioskodawcy wymaga się przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez kolumbijskie władze emigracyjne (DAS). Posiadacze wszystkich rodzajów wiz, których okres ważności przekracza 180 dni, mają obowiązek zarejestrowania swego pobytu w placówkach DAS w terminie do 60 dni od daty wjazdu do Kolumbii. Władze imigracyjne zobligowane są w tych przypadkach do wydania tymczasowego dokumentu tożsamości obcokrajowca. Osoby przebywające na terenie Kolumbii bez ważnej wizy lub prowadzące działalność wykraczającą poza określony w posiadanej wizie zakres mogą otrzymać nakaz opuszczenia kraju w ciągu 30 dni. W przypadku naruszenia innych przepisów imigracyjnych obcokrajowcy, poza nakazem opuszczenia kraju, mogą zostać dodatkowo ukarani grzywną w wysokości od 60 do 600 USD. Przy przekroczeniu granicy należy poinformować władze imigracyjne o planowanym miejscu pobytu. Nie ma możliwość uzyskania wizy na granicy. W przypadku stwierdzenia braku wizy władze imigracyjne podejmują decyzję o wydaleniu obcokrajowca do kraju, z którego rozpoczął podróż do Kolumbii. Jeśli władze graniczne wykryją fakt uprzedniego nielegalnego wjazdu lub przedłużenia pobytu poza okres ważności wizy, odmawiają prawa opuszczenia kraju. Wszczyna się wówczas specjalną procedurę sprawdzającą (trwa ona ok. 72 godzin). Wyjeżdżający musi wtedy ponieść koszt zezwolenia na wyjazd z kraju (ok. 60 USD). Otrzymanie wizy nie jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na przekroczenie granicy kraju - ostateczna decyzja zależy od służb granicznych. Obywatele polscy nie muszą mieć wizy tranzytowej. Wszelkie informacje dotyczące wjazdu i pobytu obcokrajowców na terenie Kolumbii możną uzyskać, kontaktując się z Wydziałem ds. Obcokrajowców Departamentu Bezpieczeństwa, którego główna siedziba znajduje się w Bogocie, Calle 100 nr 11B - 27, lub z Wydziałem ds. Wiz MSZ w Bogocie (www.minrelext.gov.co). Przy wyjeździe z Kolumbii drogą lotniczą należy wnieść opłatę lotniskową w wysokości ok. 52 USD (w dolarach amerykańskich lub w walucie miejscowej). Nie można zrealizować tej płatności za pomocą kart kredytowych lub płatniczych. Opłaty te nie są wliczone w koszt biletu lotniczego. W określonych przypadkach można ubiegać się o 50procentową zniżkę, która uzależniona jest od czasu pobytu w Kolumbii i kategorii posiadanej wizy.

PRZEPISY CELNE Obcokrajowcy mają obowiązek wypełnienia oświadczenia celnego. Bez składania deklaracji celnej można wwieźć lub wywieźć z kraju gotówkę, której równowartość nie przekracza 1000 USD. Nie ma możliwości uzyskania w momencie wyjazdu z kraju zwrotu podatku VAT.

PRZEPISY PRAWNE Władze Kolumbii systematycznie zaostrzają kary za przestępstwa zawiązane z przemytem narkotyków. Obecnie za przemyt kokainy w ilości między 100 g a 2000 g grozi kara pozbawienia wolności od 6 do 8 lat oraz grzywna w wysokości ponad 50 tys. USD. Zwolnienie warunkowe (bez możliwości opuszczenia Kolumbii) można uzyskać po odbyciu 2/3 zasądzonego wyroku. Warunki panujące w zakładach karnych są bardzo trudne, bez stałej pomocy finansowej i materialnej ze strony rodzin w kraju pobyt w więzieniu stanowi realne zagrożenie dla zdrowia skazanego. Ze względu na brak umowy o wzajemnym wykonywaniu wyroków w sprawach karnych obywatele polscy skazani za przestępstwa narkotykowe na terenie Kolumbii nie mogą odbywać wyroków w Polsce.

MELDUNEK Turyści korzystający z usług hoteli mają obowiązek wypełnienia formularza meldunkowego oraz okazania paszportu.

UBEZPIECZENIE Nie ma wymogu posiadania ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie honoruje się polis polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Można jednak wykupić polisę na miejscu (np. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków).

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA Szczepienia ochronne nie są obowiązkowe, niemniej na terenach położonych w strefach tropikalnych istnieje ryzyko chorób typowych dla tego klimatu. Dotyczy to w szczególności żółtej febry: dużą liczbę zachorowań odnotowywuje się w okresie zimowym w departamentach: Magdalena, Guajira, Cesar, Atlantico, Santander i Norte Santader. Na głównych lotniskach kraju można się odpłatnie zaszczepić przeciw tej chorobie. Należy pamiętać, że szczepionka jest skuteczna dopiero po 10 dniach od jej przyjęcia. Obcokrajowcy mogą korzystać z systemu płatnej opieki medycznej. Oferowane usługi są na dość wysokim poziomie, a koszty usług medycznych są zbliżone do obowiązujących w Polsce. Na terenach oddalonych od dużych aglomeracji miejskich można jednak mieć trudności z pomocą lekarską. Leki można kupować zarówno w aptekach (niektóre punkty apteczne otwarte są przez całą dobę), jak i na wydzielonych stoiskach w niektórych sklepach spożywczych.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Legitymując się międzynarodowym prawem jazdy, można wypożyczyć samochód. Wypożyczalnie znajdują się głównie na międzynarodowych lotniskach oraz w hotelach.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU Kolumbia ma bardzo dobrze rozwinięty system transportu publicznego i praktycznie do wszystkich dużych i średniej wielkości miast można dotrzeć autobusami dalekobieżnymi. Usługi te są na stosunkowo dobrym poziomie, a ceny przystępne. W rejonach górskich komunikację mogą utrudniać osuwiska ziemi oraz lokalne podtopienia dróg. Bezpieczniejszym środkiem transportu są samoloty. Sieć połączeń krajowych jest rozbudowana i obejmuje wszystkie stolice departamentów oraz inne ośrodki miejskie. W niektórych rejonach kraju jest to jedyny możliwy transport. Obsługiwane są także połączenia międzynarodowe oraz czarterowe. Bilety lotnicze można kupić w biurach turystycznych i na lotniskach. Najpopularniejsze środki transportu miejskiego to autobusy oraz taksówki (dwie linie metra funkcjonują jedynie w Medellin). Poza niektórymi rejonami Bogoty (system Transmilenio) przystanki autobusowe nie istnieją; obowiązuje zasada przystanku "na żądanie". Za bilet płaci się w autobusie. W związku z dużym zagrożeniem napadami rabunkowymi zaleca się korzystanie wyłącznie z taksówek zamawianych telefonicznie.

BEZPIECZEŃSTWO
Kolumbia należy od wielu lat do państw o największym zagrożeniu atakami terrorystycznymi oraz przestępczością zorganizowaną i pospolitą. Trwający od ponad 40 lat wewnętrzny konflikt zbrojny może stanowić realne zagrożenie również dla obcokrajowców. Najbardziej niebezpieczne są departamenty Arauca, Antioquia, Choco, Cauca, Caqueta, Tolima, Meta i Santander. Rejony te są w znacznym stopniu kontrolowane przez grupy zbrojne i często stają się terenem regularnych walk z użyciem broni ciężkiej i lotnictwa. Obcokrajowcy mogą przebywać w tych departamentach wyłącznie za zgodą władz policyjnych lub wojskowych. Praktycznie na całym obszarze kraju (z wyjątkiem wysp należących do archipelagu San Andres) formacje zbrojnej partyzantki organizują zamachy terrorystyczne. Celami ataków są najczęściej: infrastruktura przemysłowa i transportowa, centra handlowe, restauracje, posterunki policji, gmachy administracji publicznej, banki itp. Organizacje terrorystyczne i zorganizowane grupy przestępcze praktykują masowe porwania dla okupu na głównych szlakach komunikacyjnych kraju; ofiarami są często pasażerowie autobusów dalekobieżnych. Szlaki komunikacyjne bywają blokowane za pomocą pojazdów wypełnionych materiałami wybuchowymi. Do najbardziej niebezpiecznych pod tym względem należy trasa łącząca Ibaque oraz region tzw. Strefy Kawowej (departamenty Risaralda, Caldas, Armenia). W okresach świątecznych wybrane szlaki komunikacyjne kraju są specjalnie chronione przez zmotoryzowane oddziały policji i wojska, co ma poprawiać bezpieczeństwo podróży. Szczegółowe informacje o przebiegu tego typu tras można uzyskać na stronie internetowej kolumbijskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Turystyki: www.mincomercio.gov.co (dział zatytułowany Vive Colombia - Viaja por Ella). Zagrożenie atakami terrorystycznymi, także z wykorzystaniem samochodówpułapek, występuje w dużych ośrodkach miejskich, takich jak Bogota, Cali, Medellin, Ibaque, Monteria, Valledupar, Quibdo i Cucuta. Od kilku miesięcy obserwuje się intensyfikację działań grup terrorystycznych na terenach atrakcyjnych turystycznie parków narodowych. Za niebezpieczne uznaje się parki narodowe Sierra Nevada de Santa Marta, Tayrona i San Agustin.
Małe i średnie ośrodki miejskie są często areną walk z użyciem broni palnej, prowadzonych przez zwalczające się zorganizowane grupy przestępcze, a ich ofiarami bywają przypadkowi przechodnie. Obecnie zagrożenie to występuje głównie w miastach departamentu Valle. Z powodu stałego zagrożenia aktami terroru służby policyjne stosują na szeroką skalę różnego typu działania prewencyjne, w tym kontrole pojazdów oraz rewizje osób i bagaży przy wchodzeniu na teren centrów handlowych, restauracji, lotnisk, dworców autobusowych itp. Zagrożenie przestępczością pospolitą jest wysokie. Turyści powinni szczególnie uważać w środkach komunikacji miejskiej oraz w taksówkach, przy bankomatach i w centrach handlowych. Zdarzają się przypadki (głównie w zabytkowych rejonach Bogoty i Cartageny) okradania turystów przez osoby nie umundurowane, podszywające się pod funkcjonariuszy policji oraz służb antynarkotykowych. Wówczas należy bezzwłocznie zwrócić się o pomoc do tzw. policji turystycznej, która patroluje zabytkowe rejony miast, lub do najbliższego posterunku policji (CAI). Nie należy nosić przy sobie znacznych kwot pieniędzy. Szczególną ostrożność należy zachować w trakcie odpraw celnych i paszportowych na międzynarodowych lotniskach.

PRZYDATNE INFORMACJE:
. Praktycznie nie istnieje baza kempingowa.
. Waluty można wymieniać w kantorach, które znajdują się w centralnych częściach miast, w centrach handlowych oraz na lotniskach. Dokonując wymiany, należy przedstawić paszport (nie akceptuje się kopii) oraz złożyć odcisk palca. Jednorazowo można wymienić kwotę stanowiącą równowartość 1100 USD. Taką samą kwotę można przesłać jednorazowo za pomocą pieniężnych przekazów elektronicznych, realizowanych głównie przez firmę Western Union. W walutach obcych (prawie wyłącznie w USD) można płacić tylko w hotelach o wysokim standardzie, w sklepach jubilerskich i galeriach sztuki.
. Sieć bankomatów jest bardzo rozbudowana. Akceptowane są praktycznie wszystkie międzynarodowe karty płatnicze i kredytowe. Ze względu na rosnącą liczbę prób stosowania przez grupy przestępcze urządzeń umożliwiających odczytywanie i kopiowanie danych z kart zaleca się korzystanie z bankomatów usytuowanych na terenie obiektów zamkniętych, np. centrów handlowych, banków, restauracji. Kartą można także płacić w niektórych sklepach spożywczych oraz w hotelach, galeriach, restauracjach, muzeach i ośrodkach wypoczynkowych.
. Nawet w dni wolne od pracy można bez większych problemów zrobić zakupy, a także kupić leki. Sklepy czynne są bardzo długo (w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia niektóre centra handlowe są otwarte 24 godziny na dobę). Urzędy są czynne we wszystkie dni z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni wolnych od pracy (najczęściej są to poniedziałki). Praktycznie we wszystkich instytucjach publicznych obowiązuje dwugodzinna przerwa obiadowa (między 12.00 a 14.00).

źródło: MSZ

Nie ma jeszcze komentarzy.Podpis:

Miasto:

Komentarz:

 

Wpisz kod z obrazka *security image
 

 

hotel w kolumbia

Kolumbia wakacje. Przewodnik, hotele i hostele na wakacje kolumbia.

Kolumbia wakacje. Wyjazd w Kolumbii. Hotel Kolumbia Wczasy Bogota. Kolumbia

Kolumbia wakacje. kolumbia.info - wyjazdy. Oferta hoteli kolumbia.

kontakt: